Blank lack och mullrande motorer

Elsparkcykeln har tagit Sverige med storm. Då detta har fört med sig mycket positivt, har på senare tid skarp kritik riktas till hur hyrbolagens användare parkerar sina elscooters.

Runtom i Sverige har elscootern exploderat i popularitet och syns nästintill överallt på storstädernas många gator. Detta transportmedel är ett effektivt sätt att smidigt ta sig fram runt city och många använder en elscooter för pendling till och från jobb. Allting är inte ros dock. På grund av ökad användning har även antalet scootrar som behandlats oansvarigt ökat markant. Kritik har främst riktats till diverse hyrbolag och både elsparkcyklens hållbarhet samt hyrmetod ifrågasätts.

Kritik riktas mot hyrbolag

Elscooterns framfart har för med sig många positiva aspekter och ses som ett miljösmart alternativ till bilen. Vardagliga ärenden samt smidig pendling till och från arbetet ses som de ledande orsakerna till varför det investeras i detta transportalternativ.

I och med ökad popularitet har antalet elscootrar som lämnats på gator eller parkerats slarvigt blivit allt vanligare. Detta ses som beklagligt och skarp kritik riktas åt flera håll. De regler som Transportstyrelsen lagt fram har inte följts till den grad som väntats.

Ett stort problem som pekas ut är just hur slarvigt elscootrarna parkeras. På grund av att majoriteten inte äger elscootern utan istället hyr transportmedlet via hyrbolagets app, får du alltså inte ta med scootern in i hus eller lägenhet.

Om du istället köper en elscooter kan du direkt nyttja alla fördelar som kommer med transportalternativet utan att behöva följa de restriktioner som gäller med hyrbolag.

Eltra tar elscootern till nästa nivå

Det finns flera sätt att utveckla produkter som drivs av el. Därför betyder det inte nödvändigtvis att alla tillverkade elfordon är anpassade för miljön. Eltra har lyssnat på den kritik som riktats till scooterbranschen och löser många tidigare nämnda problem på ett elegant sätt.

Företagets elsparkcycklar är bland annat miljövänliga samt framtagna med både svensk terräng och livsstil i åtanke. I Eltras elscooter-utbud finns modeller med batteritid som håller i 100 km och mycket kraft och energi har lagts på att utveckla en tyst elmotor. Detta har ackumulerat i stilrena elscooters med långt batteriliv, diskreta motorer och som självklart går att förvara i hemmet.

Stäng meny