Blank lack och mullrande motorer

Miljön är under hårt tryck. För att trycket ska minska behöver människor sänka sina klimatavtryck. Ett sätt att bidra till ett bättre klimat är att köpa en bil som drivs av el istället för en bensinbil. När alla gör något för miljön kan den negativa trenden vändas.

Allt fler människor blir medvetna om att klimatet är hårt ansträngt. I och med den medvetenheten blir fler klimatsmarta. Det finns flera olika sätt att vara klimatsmart på. Ett sätt är att välja en elbil framför en bensindriven bil. Elbilar släpper inte ut någon växthusgas i atmosfären när de körs vilket en bensinbil gör. Men för att göra ditt elbilsägande lätt ska du fundera över laddningen. När du har en laddstolpe hemma kan du på enklaste sätt ladda bilen och det är dessutom billigast. Gå in på https://opigo.se/ om du vill installera en laddstolpe. Ett tips är att ansöka om avdrag för att få upp till 50 procents reduktion på totalpriset.

“Detta eftersom elen framöver i större utsträckning kommer komma från förnybara källor.” Läs mer här

Elbilen är bättre för miljön visar studier

Förutom att du kan få avdrag för laddstolpen kan du även få det när du köper själva elbilen. Det finns möjlighet att få ett sänkt förmånsvärde om du köper en elbil. Det debatteras om huruvida elbilen är miljövänlig eller inte. Men det finns studier som visar att elbilar är miljövänligare än vanliga bilar även om elen som driver elbilen kommer från kolkraft. Det är bästa är dock om elen kommer från förnybara källor. Det är även billigare att ha en elbil trots att elpriserna har blivit mycket dyrare än tidigare.

Stäng meny