Blank lack och mullrande motorer

Vid en förändrad livssituation kan det bli nödvändigt att dra ut el till garaget. Kanske du vill bygga om garaget så att det går att bo i, eller behöver ha elförsörjning där av andra orsaker. Då kan det vara bra att känna till de regler som gäller.

Vid eldragning ut till garaget kan det behövas en elkabel, som både kan grävas ner utomhus och dras ovan jord. Hos Elkatalogen går det att köpa en jordkabel online från ett stort sortiment. Där kan du hitta de bästa jordkablarna som nu finns på marknaden.

Anlita en elektriker vid behov

När det gäller eldragning är det viktigt att hålla noga reda på de regler som gäller. De flesta elarbeten som görs i hem och garage behöver utföras av en registrerad elinstallatör. Vissa enklare arbeten går att utföra på egen hand, men endast om du har god kunskap i hur det ska göras. När det gäller elinstallation är det ytterst viktigt att inte ta risker, eftersom det kan få allvarliga konsekvenser för hälsa och egendom. En felaktig installation av el kan leda till skador och brand i byggnaden. Det kan också leda till svåra personskador eller till och med döden. När du väljer att anlita ett företag för att utföra elinstallationen så kan du kontrollera att de är registrerade hos Elsäkerhetsverket. Exempel på saker du kan utföra själv är att byta glödlampor, byta trasiga proppsäkringar, montera skarvsladdar, stickproppar och sladdströmbrytare. Du kan också reparera trasiga skarvsladdar med mera.

Planera eldragning

För att kunna göra en bra beställning till den elektriker du anlitar kan det vara bra att först göra en skiss på hur du vill att eldragningen ska se ut. Även om du anlitar en registrerad elinstallatör är det du som vet vilka behoven är. Behöver du armaturer i taket, belysning över bänkar eller förråd? Var ska uttagen sitta, behövs det uttag i taket eller räcker det med att ha dem på vissa av väggarna? Genom att ha en bra skiss att utgå ifrån kan det resultera i en bra diskussion och överenskommelse kring hur allt ska se ut när det är färdigt.

Stäng meny